Judges 11:19
Num 21:21-35, Deu 2:26-34, Deu 3:1-17, Jos 13:8-12 Reciprocal: Deu 2:27 - General