Judges 11:17
sent messengers: Num 20:14-21, Deu 2:4-8, Deu 2:29 the king: Deu 2:9 abode: Num 20:1, Num 20:16 Reciprocal: Num 20:20 - Thou shalt Deu 1:46 - General