Acts 1:9
when: Act 1:2, Psa 68:18, Mar 16:19, Luk 24:50, Luk 24:51, Joh 6:62, Eph 4:8-12 a cloud: Exo 19:9, Exo 34:5, Isa 19:1, Dan 7:13, Luk 21:27, Rev 1:7, Rev 11:12, Rev 14:4 Reciprocal: 1Ki 11:7 - the hill 2Ki 2:1 - take up 2Ki 2:10 - if thou see 2Ki 2:12 - he saw him Mat 9:15 - when Mat 17:5 - behold Mar 2:20 - be taken Mar 9:7 - a cloud Mar 14:62 - the Son Luk 5:35 - when Luk 9:51 - that Luk 19:12 - a far Joh 12:8 - but Joh 16:28 - I leave Joh 17:11 - I am Act 1:22 - unto Eph 4:10 - ascended 1Th 4:17 - in the Heb 9:24 - but