Matthew 18:32
O thou: Mat 25:26, Luk 19:22, Rom 3:19 Reciprocal: Exo 34:7 - forgiving Deu 15:15 - General Ecc 7:22 - also Mic 6:8 - love Mat 24:48 - if 1Jo 4:11 - General