Amos 1:11
Edom: Isa 21:11, Isa 21:12, Isa 34:1-17, Isa 63:1-7, Jer 49:7-22, Eze 25:12-14, Eze 35:1-15, Oba 1:1-14, Mal 1:4 because: Gen 27:40, Gen 27:41, Num 20:14-21, Deu 2:4-8, Deu 23:7, 2Ch 28:17, Psa 83:3-8, Psa 137:7, Lam 4:21, Lam 4:22, Eze 25:12, Eze 35:5, Eze 35:6, Eze 35:11, Joe 3:19, Oba 1:10-14, Mal 1:2 did cast off all pity: Heb. corrupted his compassions kept: Psa 85:5, Ecc 7:9, Isa 57:16, Mic 7:18, Eph 4:26, Eph 4:27, Eph 5:1 Reciprocal: Gen 25:23 - the elder Num 20:20 - Thou shalt Deu 30:7 - General Pro 6:16 - six Pro 30:15 - There Isa 34:5 - upon Idumea Jer 25:21 - Edom Eze 32:29 - Edom Eze 35:2 - and prophesy Eze 36:5 - against all Hos 8:3 - cast Joe 3:2 - will plead Amo 1:3 - For Amo 1:6 - three Amo 1:9 - because Amo 2:1 - For three Zec 2:8 - the nations