Isaiah 43:11
Isa 43:3, Isa 12:2, Isa 45:21, Isa 45:22, Deu 6:4, Hos 1:7, Hos 13:4, Luk 1:47, Luk 2:11, Joh 10:28-30, Act 4:12, Tit 2:10, Tit 2:13, Tit 3:4-6, 2Pe 3:18, 1Jo 4:14, 1Jo 5:20, 1Jo 5:21, Jud 1:25, Rev 1:11, Rev 1:17, Rev 1:18, Rev 7:10-12 Reciprocal: Exo 6:2 - I am the Lord Exo 12:12 - I am the Lord Exo 14:13 - see the Deu 32:12 - no strange Deu 33:26 - none 1Sa 2:2 - none beside 2Ki 5:15 - now I know Psa 3:8 - Salvation Isa 37:16 - thou art Isa 43:25 - even I Isa 44:6 - beside Isa 45:15 - O God Isa 63:8 - so he Jer 3:23 - in the Lord Jer 14:8 - saviour Mal 3:6 - I am Joh 5:23 - all men Act 5:31 - a Saviour Act 13:23 - raised Col 1:17 - he 1Ti 1:1 - God