Isaiah 39:1
am cir, 3292, bc cir, 712 Merodachbaladan: 2Ki 20:12-19, Berodach-baladan king: Isa 13:1, Isa 13:19, Isa 14:4, Isa 23:13 sent letters: 2Sa 8:10, 2Sa 10:2, 2Ch 32:23 Reciprocal: Gen 10:10 - Babel 2Ki 15:29 - Tiglathpileser 1Ch 18:10 - all manner 2Ch 32:31 - in the business Isa 14:32 - shall one Jer 50:2 - Merodach