1 Chronicles 28:18
the altar: Exo 30:1-10, 1Ki 7:48 the chariot: Exo 25:18-22, 1Sa 4:4, 1Ki 6:23-30, Psa 18:10, Psa 68:17, Psa 80:1, Psa 99:1, Eze 1:15-24, Eze 10:2-22, Heb 9:5 Reciprocal: Exo 25:20 - cherubims shall 1Ch 4:18 - Socho